HUR PåBöRJA DOGS GLOBAL DATABAS FöR DIN RAS?

  1. Registrera dig själv
  2. Kontrollera om du känner fler människor som vill vara med
  3. Kontakta Dogs Global om hur man skickar data
  4. När vi får data lägger vi till rasen på plattformen
  5. Njut av Dogs Global med din favorit ras!

STEG ATT TA FöR ATT AVLA MOT MåNGFALD I HUNDRASER

Genetiskt hantering behöver en fullständig stamtavla för att utföra alla nödvändiga analyser av populationen. För att veta mer om detta, check de 4 stegen nedan.

Steg 1: Samla och samkör stamtavlor

Dogs Global sammanställer ett databasregister innehållande alla hundar per ras över hela världen. Denna insats är mer än att bara lägga till alla poster i en fil. Det minsta vi behöver per hund är: registreringsnummer, far, mor och födelseår (eller datum). Om det existerar flera register och det har förekommit utbyte av djur måste registren fogas samman. Dogs Global är specialiserade på att göra exakt detta. Vi vet hur vi ska hantera registreringsnummer, kennelnamn etc. Det bör inte finnas dubbla registreringar, särskilt för djur som har avkommor. Ännu viktigare är att sammankopplingen av alla data undviker djur registrerade utan kända föräldrar (se nästa steg).

Steg 2: Identifiera starthundar & hittehundar

Dogs Global kommer att identifiera starthundar så väl som "hittehundar": djur utan registrerade föräldrar. Om det inte görs korrekt kan de genetiska algoritmerna i nästa steg möjligtvis ge falsk information. Vid fel tillämpning, kan bevaringstekniken även öka inaveln. Kombinationen av sakkunskap om utveckling av mjukvaror och bevarande genetik gör det möjligt att undvika detta problem. Det här steget vill slutföra datasetet och göra det redo för analyser.

Steg 3: Hitta genetiskt viktiga djur

Med fullständig och pålitlig stamtavla kan vikten av varje djur i den nuvarande populationen beräknas Dogs Global introducerar Mean Kinship för hundpopulationer. Den här tekniken används i djurparker för att bevara hotade arter. Dogs Global anpassade dessa algoritmer för att de också ska passa hundpopulationer.

Steg 4: Vetenskaplig uppfödning

Bevarande av vilken population som helst är en ständig kamp med begränsade resurser. Att göra det smart kommer att unika många problem med inavel. Problem vi vet finns i hundraser matchar hittills inte några andra arter. Inavel är huvudorsaken till rasspecifika sjukdomar som många raser lider av. Den här webbsidan ger vägledning i hur du han behålla din ras hälsosam, genom att peka ut vilka djur som bör användas i avel. Dessutom, kommer det att hjälpa rasklubbar och avelskommittéer att övervaka populationen genom Populationplan.