Pieter Oliehoek (PhD) ger föreläsningar och workshops på ämnet genetiskt mångfald, ökat inavel och relevans för hälsan inom hundraser.

Pieter talar flytande engelska (och holländska) och kan fängsla åhörarna. Pieter är klart engagerad i hundavel, vilket gör att hans lektioner och workshops inte bara är en annan vetenskaplig metod men en resa från gentikens teori till praktisk hundavel. Pieter vill tillämpa komplex teori med enkla lösningar som säkerligen kommer gagna hundraser.

En normal föreläsning tar ungefär 2,5 till 3 timmar. En ytterligare workshop kan variera i tid. Vid ytterligare önskemål kommer förberädelsetid behövas.

Kostnader

Vi har standard föreläsningar och workshops. Hur som helst älskar vi att anpassa oss till din ras och gör det veldigt ofta. På grund av detta varierar vårt pris för föreläsningar och workshops. Hör gärna av dig contact / contact om detaljer.