Visa alla
Dogs Global Databas
Föreläsningar
Icke deltagande raser
Populationer av hundraser
Uppfödning & Dogs Global
Varför Dogs Globa?

Vanligt förekommande frågor

Dogs Global Databas
Dogs Global inkluderar alla hundar som tillhör den deltagande rasen. De är i de flesta fall hundar som har en stamtavla från FCI, AKC eller the Kennel Club eller andra kennelklubbar som är internationellt erkända. Ibland lägger vi också till hundar med en annan bakgrund. Till exempel för Canadian eskimo dog. Där finns det fortfarande djur som används av inuiterna som är utmärkta exemplar av rasen både i karaktärsdrag såväl som i anor, som också kommer att bli inkluderat i databasen. Även för andra raser kan det vara så att en betydande del inte har en stamtavla men kan bli viktig för rasens hälsa totalt. Vissa raser är ännu inte erkända av någon större kennelklubb. I dessa fall kan vi också överväga att lägga till dessa hundar i databasen.
Om du vill komma igång med en databas för din ras måste du inse att det är svårt att uppnå på egen hand. Det är viktigt att rasklubben i hemlandet deltar. Läs mer via denna länk: Click Here/start-with-dogs-global.
Rasadministratörer kan ge varje ras den uppmärksamhet som krävs. Dogs Global underlättar och kontrollerar alla rasadministratörers verksamheter. Rasadministratören är första kontaktpunkten beträffande en deltagande ras. De kommer att kontrollera och verifiera bilder och de kommer försöka ta emot nya data på hundar från alla länder. Uppdateringar och analyser är inte rasadministratörens ansvar men utförs av Dogs Global.
Även om vi kanske välkomnar medverkan av folk som är bekanta med rasen utför vi den slutliga kontrollen av data som lagt in i databasen. Detta inkluderar kvalitén på stamtavledatan. Även om det är svårare att få stamtavlorna korrekta längre bak (gamla) har vi utvecklat metoder för att handskas med dessa problem för att säkerställa det bästa möjliga samband mellan data (see this thesis/http://www.breedingfordiversity.com/thesis/). Vi har utvecklat en hel rad med (automatiserade) kontroller för att maximera integriteten av all införd information. En databas sammanställt med dessa felkontrollerande metoder är väl lämpad för att hitta indikationer på hur du kan bevara din ras.
Dogs Global har det ultimata ansvaret för kvaliteten på data. Eftersom det skulle vara omöjligt för oss att specialisera oss på alla raser. För att ge varje ras den uppmärksamhet som krävs arbetar vi tillsammans med rasadministratörer. Det kan vara en rasklubb, en grupp av uppfödare och även en hängiven individ som vi känner vi kan arbeta med på samma sätt som vi gör: Sätter rasens och dennes hälsa högst. Data-filer kommer alltid bli lagt till av Dogs Global själv eftersom vi kontrollerar många potentiella problem och ytterligare automatiserad information som (till exempel) födelseland och uppehållsland.
Föreläsningar
Alldeles innan eller strax efter föreläsningen kommer du få en faktura inklusive IBAN och kostnaderna för denna föreläsning. Priset beror på vad vi enades om men en indikation kan hittas here at the end of this page/lecture
Vår huvudföreläsning börjar med en förklaring av de mest grundläggande principer för genetik. Därefter är allt som följer inkluderat Mean Kinship och inavel kopplat till denna grundläggande kunskap. Förlust av variation (mångfald) är det mest överhängande problemet.. Variation kan uttryckas i olika beräkningar. Vi förklarar varje beräkning och varför raser förlorar så mycket variation. Efter pausen kommer vi att visa vad som kan göras för att vända strömmen och vilka åtgärder uppfödare kan ta som leder till resultat.
Om du vill diskutera alla möjligheter, använd contact form/contact för att komma i kontakt med oss. Sedan kan vi diskutera dina specifika önskemål eller vad Pieter kan berätta om din ras under föreläsningen. Nämn att du är intresserad i en föreläsning och vilka ämnen du är intresserad av. Vi återkommer till dig.
Icke deltagande raser
Denna information är nästan alltid känd någonstans. För de holländska raserna har vi gjort kopior av stamtavlor möjliga hos Raad van Beheer (den Holländska Kennelklubben) och lagt in alla hundar manuellt. Bästa sättet att utföra det på är att börja med de äldsta hundarna och arbeta sig fram till den tid digitala data finns tillgängliga. På detta sätt, så för varje gång ett kull lags till finns föräldrarna till kullen redan där.
Du kan alltid börja med en utvald grupp av människor och rasklubbar som inte är rasklubben i hemlandet. Även om de är att föredra är det inte absolut nödvändigt för varje enskilt rasklubb att delta. Det är absolut nödvändigt att ha en fullständig stamtavla för hundar i den nuvarande populationen, men det kan vara möjligt att erhålla de här data på annat sätt. Dogs Global är inte till tjänst för rasklubbar men till tjänst för raser.
En databasdump, excel ark eller csv-filer eller liknande... innehållande minst: (1) Registreringsnummer (2) Hundens namn (3) Registreringsnummer Far (eller ett unikt ID) (4) Registreringsnummer Mor (eller ett unikt ID) (5) Födelsedatum ( eller födelseår) för de flesta hundar, men åtminstonde för hundar under de senaste 15 år. Valfritt: (6) Kön (7) Födelseland (8) Permanent land (9) färg (10) All annan intressant information kopplade till hunden.. (för exempel microchip nummer, titlar, HD.. andra registreringsnummer)
Att få börja med din ras i Dogs Globla beror på en viktig faktor: Ett fullständigt dataset över alla nu levande hundar och alla förfäder till denna aktuella populationen som har levt sedan rasbildningen och fram till nu. En andra mycket viktig faktor är närvaro av (en grupp av) människor eller rasklubb som är villiga att agera som rasadministratör.
För att göra Mean Kinship och populationsanalyser pålitliga är det av yttersta vikt att vi har den totala populationen i vår databas. För två av de 10 raserna vi har analyserat finns en viktig del av mångfalden i rasen i ett annat land än hemlandet (Isländsk Fårhund och Leonberger). Framöver är det viktigt att ha förbindelser mellan länderna. Mean Kinship beräknat på ofullständiga data kan även vara skadligt om det tillämpas som avelsmetod. Dogs Global säkerställer att beräkningarna är korrekt gjorda, baserat på omfattande kunskap om bevarandegenetik lika väl som hundar i stort.
Populationer av hundraser
För närvarande görs nästan inget för att verkligen behålla eller öka den genetiska variationen i hundraser. Den viktigaste skälet är: Du kan inte upptäcka vilka djur som bidrar till genetisk variation i rasen i sin helhet. Detta är vad Mean Kinship kan bidra med: Det identifierar individer som kommer att bidra till bevarandet av genetisk variation. Utan Mean Kinship vore inte detta möjligt. För att behålla en populations variation behöver du analysera hela populationen; Du kan inte bara testa två hundar och förvänta veta vilken påverkan de kommer ha på populationen i stort.
Det främsta skälet är att hundar har blivit för genetiskt lika (besläktade) med varandra. Anledningen till det är att de har mängder med gemensamma förfäder. De är alla i familj. Det har orsakats av en förut kraftig selektion; I varje generation bidrog ett fåtal djur till nästa generation. Och om vi inte ändrar våra metoder för avelsval kommer detta fortsätta ske. Sedan varje djur är bärare av några få sjukdomar (ja, inklusive oss själva), är det oundvikligt att när några få djur dominerar genpoolen kommer också deras sjukdomar att spridas. Den otäcka sidan är: När dessa sjukdomar blir vanligare kommer de också att dyka upp. Allt oftare kommer bärare födas och resultera i två av samma recessiva felaktiga alleler i avkomman. Hela svaret är något mer komplicerat än detta korta svar men detta är den mest viktiga anledningen till varför raser blir sjuka.
Att bara undvika inavel är inte bara otillräckligt, det hjälper inte mångfalden alls! Det motverkar intuitivt, men bara att undvika parning mellan närt besläktade har ingen inverkan ALLS på inaveln på lång sikt. Anledningen är att inavel är ett genetiskt fenomen som inte är ärftligt. Avkommor efter inavlade föräldrar kan vara helt icke-inavlade om föräldrarna är obesläktade. För att undvika förlust av genetisk variation inom en hel population måste man undvika släktskap eller med andra ord undvika att rasen blir en (stor) familj. Detta kräver kunskap om släktskap mycket längre bak än det en enkel stamtavla kan ge. För att få denna djupa kunskap om rasen måste alla stamtavlor kombineras i en databas. Denna fråga förtjänar ett längre svar; i själva verket förtjänar den en egen kurs. Om du inte är nöjd med detta svar, varför inte organisera en av våra kurser eller workshops för att förklara detta problem? Många uppfödare börjar inse den relativa vikten av att undvika inavel efter en av våra lectures/lectures.
Mean Kinship är ett värde för varje djur som indikerar släktskapet eller det djurets kinship gentemot rasens hela nuvarande population. Ett lågt Mean Kinshipvärde betyder att djuret är (relativt) obesläktat och därför genetiskt viktigt. Mean Kinship som verktyg är utvecklat och använt i djurparker för att bevara mångfalden hos utrotningshotade arter. Av många skäl är Mean Kinship ännu mer lämpat för hundraser. Observera att Mean Kinship riktar sig till mångfalden och därför HELA rasen hälsa och inte ett specifikt kull.
Mångfald börjar med starthundar (founders) i rasen. Dessa djur har unika genetiska egenskaper. När alla starthunds-generna hålls inom populationen kommer mångfalden fortfarande vara tillgänglig. Därför är det viktigt att identifiera grundarna. Men också: Vad finns kvar genetiskt av dessa ursprungliga grundare? Dogs Global kan beräkna detta från kompletta dataset innehållande alla nuvarande hundar som lever och alla deras förfäder tillbaka till starthundarna.
Uppfödning & Dogs Global
Allra helst skulle du inte hitta några förfäder två gånger i din hunds stamtavla. Hittills är det likafullt vanligt att hitta samma förfäder fler än en gång och till och med två gånger. I Dogs Global gör vi dessa återkommande förfäder synliga genom att använda färger. Dessa färger är slumpmässigt valda och är inte samma färg som vi använder för Mean Kinship listor. I en rasplan är det möjligt att välja ett högre antal generationer per stamtavla. Ju fler generationer du väljer, desto fler återkommande förfäder kommer sannolikt visas och desto fler färger kommer slumpmässigt bli valt.
Du kan aldrig garantera att en hund kommer att vara frisk hela sitt liv. även med de bästa åtgärder kan genetiska sjukdomar förekomma. Hos Dogs Global strävar vi efter att hålla en ras genetisk frisk. Många raser lider av en relativ hög förekomst av rasspecifika sjukdomar. Dogs Global är utformad för att undvika att det sker genom att hålla mångfalden i rasen så hög som möjlig. Alla åtgärder som tas av Dogs Global har detta uppdrag i åtanke. I närmsta framtid kommer vi också realisera registrering av sjukdomar mot inriktad hälsa hos deltagande raser.
Dogs Global är utformad för att underlätta avel med hundraser. För att skilja mellan vilka djur som ska användas använder vi trafikljusfärgerna för att att vägleda uppfödare i deras val av antigen hanar eller tikar. Gröna är de djur som är att föredra att använda i avel. Gula är det andra bästa alternativet. Orangea är djur som kan användas som en “sista utväg”. Röda är djur som inte bara har hög Mean Kinship värde men också redan är använt en hel del i avel. Märk att färger är menat för att vägleda uppfödare om djur som har mest att erbjuda till mångfalden i rasen. Det finns fler faktorer att spela med och varje uppfödare kommer också ha individuella preferenser. Till exempel: Syskon delar oftast Mean Kinship värden. Hursomhelst uppmuntrar vi inte till att använda en bror och en syster även om de båda kan finnas på den gröna listan.
Djur på den röda listen har redan ett högt Mean Kinship och kommer därför inte tillföra populationen någon mångfald, men dessutom också är använd minst en gång. Hursomhelst, vi påstår inte att känna till alla faktorer som är inblandade. Vi är åtminstone säkra på att från ett genetiskt perspektiv kommer inte detta djur att bidra till att hålla variationen bred. Speciellt för hanar rekommenderar vi därför att leta vidare, allra helst i den gröna listan. För tikar önskar du kanske göra ett undantag därför att fram till nu kan en uppfödare helt enkelt inte veta hundens värde ur ett genetiskt mångfaldssynpunkt. Även här, försök åtminstone att kombinera en tik som är på den röda listan med en hane som själv är grön.
Vissa djur är för gamla för att gå i avel. Många hundar vet vi inte om de är döda eller lever och om de lever, är de fortfarande fertila. Därför uppskattar vi mer eller mindre vilka djur som tillhör den nulevande populationen. Från dessa hundar beräknar vi Mean Kinship. Djur som visas upp grå medan andra visas i färger är mest troligt djur som inte är fertile längre på grund av deras ålder. Hursomhelst, det kan vara att vi utesluter ett djur som egentligen fortfarande ÄR levande och fertilt. Om du har ett stor intresse för ett sådant djur, kontakta rasadministratören om det här djuret för att se om det kan tas med i nästa analysering.
Inom en rasplan kan du göra provparningar. Kombinationen kommer tillhandahålla Mean Kinship för de tänkta djur som kommer att födas ur denna kombination. Den lista som detta djur tillhör bestäms helt av föräldrarnas kombination. Djuren i den nu levande populationen är inte bara listat med Miean Kinship men också med deras bidrag jämt emot den nu levande populationen, med andra ord, antigen de har avkommor eller inte. Följaktligen händer det att vissa djur visas upp i orangea listan och även i den röda listan medan deras syskon finns i den gula listan.
Varför Dogs Globa?
Vetenskapen är tydlig, genpoolen hos nästan varje hundras dräneras snabbt. Detta beror på vanligt förekommande inavelsavstyrning gör inget för att hejda genetiska förluster ( se Frågor och Svar Hundraspopulationer). Dessutom är bara ett fåtal generationer av stamtavlan beaktad. Att hantera en ras med lågt mångfald och hög inavel kräver handhavande av genetisk expertis på en högre nivå som bara ett fåtal vetenskapsmän har. Denna kunskap bör tillpassas till hundraser för att tillhandahålla sanna lösningar för kontinuerligt mångfaldsförluster. Dog Globals algoritmer tillhandahåller alla generationer, även tillbaka till starthundarna i rasen, och ger dig ett tydlig alternativ. Du kan nu få ett verktyg för genetisk hälsa i din hundras.
Om det här inte är uppenbart för dig, då kanske inte du bör vara här.
Problemet med hundars anseende kan inte lösas med ett “quick fix”, som att hitta den rätta DNA markör eller bara ta större ansvar för inavel. Dessutom, de flesta hundraser är fördelade på olika länder. Dessa populationer är ofta sett som åtskilda, men det är de inte! Detta resonemang är farligt för populationens hälsa, om det vidtas; som att importera “nya” hundar utan att känna till deras verkliga släktskap gentemot hundar som redan finns i landet.