Alles tonen
Dogs Global Database
Fokken & Dogs Global
Lezingen
Rashonden Populaties
Rassen die niet deelnemen
Waarom Dog Global

Veel Gestelde Vragen

Dogs Global Database
Indien u uw ras bij Dogs Global wil laten invoeren is het belangrijk om te weten dat het handig is als de rasvereniging van het land van oorsprong mee doet. Lees meer via de volgende link: klik hier.
Rasbeheerders kunnen de aandacht geven die elk ras nodig heeft. Dogs Global faciliteert en controleert alle acties van de rasbeheerders. De rasbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor deelnemende rassen. De ras beheerder zal foto’s controleren en verifiëren en zal proberen nieuwe gegevens over honden uit alle landen te verkrijgen. Updates en analyses vallen niet onder de verantwoordelijkheid van rasbeheerders, maar worden uitgevoerd door Dogs Global.
Dogs Global is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. Het zou echter onmogelijk zijn om ons op alle rassen te specialiseren. Om elk ras de aandacht te geven die het nodig heeft, werken we samen met rasbeheerders. Dit kan iemand van een rasvereniging zijn, een groep fokkers of zelfs een toegewijd individu, met wie we denken dat we op dezelfde manier kunnen werken en het ras en de gezondheid voorop stellen. Gegevensbestanden worden altijd door Dogs Global zelf toegevoegd, omdat we veel potentiële problemen controleren en aanvullende informatie automatiseren, zoals (bijvoorbeeld) het land van geboorte en het land waar de hond woont.  
Hoewel we hulp van mensen die bekend zijn met het ras verwelkomen, voeren wij zelf de laatste controle uit op de gegevens die aan de database worden toegevoegd. Dit omvat de kwaliteit van de stamboomgegevens. Hoewel het moeilijker is om de stamboom in de diepere (oudere) delen van de stamboom correct te krijgen, hebben we methoden ontwikkeld om dit probleem aan te pakken om de best mogelijke verwantschap te garanderen volgens de data (zie dit proefschrift ). We hebben een hele reeks (geautomatiseerde) controles ontwikkeld om de volledigheid van de ingevoerde informatie te maximaliseren. Een database die is samengesteld met deze foutcontrole methoden is zeer geschikt om aanwijzingen te vinden over hoe u uw ras kunt behouden.
Dogs Global bevat alle honden die tot het deelnemende ras behoren. Dat zijn in de meeste gevallen honden met een stamboom van FCI, AKC of de Kennel Club of andere kennelclubs die internationaal zijn erkend. Soms voegen we ook honden toe met een andere achtergrond. Voor de Canadese Inuit Dog bijvoorbeeld, worden er nog steeds dieren gebruikt door de Inuit, die perfecte voorbeelden zijn van het ras in zowel kenmerken als in voorouders die ook in de database zullen worden opgenomen. Ook voor andere rassen kan het zijn dat een aanzienlijk deel geen stamboom heeft, maar die kunnen belangrijk zijn voor de gezondheid van het ras in totaal. Sommige rassen zijn nog niet erkend door een grote kennelcllub. In dat geval kunnen we overwegen deze honden ook in de database op te nemen.
Fokken & Dogs Global
Dieren op de rode lijst hebben al een hoog gemiddelde Mean Kinship, zullen daarom de populatie niet aan diversiteit helpen, maar zijn bovendien ook minstens één keer al gebruikt. We doen echter niet alsof we alle belangrijke factoren kennen. We zijn er tenminste zeker van dat dit dier vanuit genetisch oogpunt niet zal helpen om de diversiteit van het ras te behouden. Vooral voor reuen adviseren we daarom om verder te kijken, bij voorkeur in de groene lijst natuurlijk. Voor teven wilt u misschien een uitzondering maken, omdat een fokker tot nu toe gewoon de waarde van zijn hond niet kon weten vanuit het oogpunt van genetische diversiteit. Probeer ook hier in ieder geval een teef die ‘op de rode lijst’ staat te combineren met een reu die groen is.
Je kunt nooit garanderen dat een hond zijn hele leven gezond zal zijn. Zelfs met de beste maatregelen kan een genetische ziekte optreden. Bij Dogs Global streven we ernaar een ras genetisch gezond te houden. Veel rassen lijden aan een relatief hoge incidentie van rasspecifieke ziekten. Dogs Global is ontworpen om dit te voorkomen door de diversiteit in het ras zo hoog mogelijk te houden. Alle maatregelen van Dogs Global hebben deze missie voor ogen. In de nabije toekomst zullen we ook de registratie van ziekten implementeren om ook in de nabije toekomst de gezondheid van de deelnemende rassen aan te pakken.
Dogs Global is ontworpen om het gezond fokken van hondenrassen te vergemakkelijken. Om onderscheid te maken tussen welke dieren te gebruiken, gebruiken we de stoplichtkleuren om fokkers te begeleiden bij hun selectie van reuen of teven. Groen zijn de meest geschikte dieren die in de fokkerij worden gebruikt. Geel is de tweede beste optie. Oranje zijn dieren die als laatste redmiddel moeten worden gebruikt. Rood zijn dieren die niet alleen hoge Mean Kinship-waarden hebben, maar ook al veel in de fokkerij worden gebruikt. De kleuren zijn bedoeld om fokkers naar dieren te leiden die het meest te bieden hebben voor de diversiteit van het ras. Er zijn meer factoren in het spel, en elke fokker zal ook zijn individuele voorkeuren hebben. Bijvoorbeeld: broers en zussen delen vaak hun gemiddelde verwantschapswaarde. We moedigen het gebruik van een broer en een zus echter niet aan, ook al staan ze bijvoorbeeld beide op de groene lijst.  
Binnen het fok plan kun je test nesten maken. De combinatie levert het Mean Kinship op voor de fictieve puppies die uit deze combinatie zouden worden geboren met de daarbij-behorende lijst en kleur (groen, geel, oranje). Deze lijst van het proefnest wordt volledig bepaald door de combinatie van de ouders. De dieren van de huidige populatie worden echter niet alleen ingedeeld op basis van Mean Kinship, maar ook op basis van hun bijdrage aan de huidige populatie. Met andere woorden, of ze al dan niet nakomelingen hebben. Het komt dus voor dat sommige dieren in de oranje lijst of zelfs in de rode lijst staan, terwijl hun broers en zussen in de gele lijst worden gevonden.
In het ideale geval zou u geen voorouder twee keer in de stamboom van uw hond vinden. Tot nu toe is het echter gebruikelijk om dezelfde voorouders meer dan eens of zelfs twee keer te vinden. Binnen Dogs Global laten we de voorouders die meer dan één maal voorkomen, opvallen door het gebruik van kleuren. Deze kleuren worden willekeurig gekozen en zijn niet dezelfde kleuren die we gebruiken voor de ‘Mean Kinship’ lijsten. Binnen een fok plan is het mogelijk om een hoger aantal generaties per stamboom te selecteren. Hoe meer generaties je hebt gekozen, hoe meer zich herhalende voorouders waarschijnlijk zullen verschijnen en hoe meer kleuren willekeurig worden gekozen.
Sommige honden zijn te oud om mee te fokken. Van veel honden weten we niet of ze nog leven en of ze nog steeds vruchtbaar zijn. Daarom ‘schatten’ we min of meer welke dieren tot de huidige populatie behoren. Van die dieren berekenen we het Mean Kinship. De dieren die grijs worden weergegeven, terwijl anderen in kleur verschijnen, zijn hoogstwaarschijnlijk dieren die niet meer vruchtbaar zijn, vanwege hun leeftijd. Het kan echter zijn dat we een dier hebben uitgesloten dat eigenlijk nog steeds leeft en vruchtbaar is. Als je veel interesse hebt in dit dier, neem dan contact op met de rasbeheerder over dit dier om te zien of het kan worden opgenomen in de volgende analyse.
Lezingen
Vlak voor of net na de lezing ontvangt u een factuur met een IBAN en de kosten voor deze specifieke lezing. De prijs is afhankelijk van wat we zijn overeengekomen. Er wordt een indicatie van de prijs gegeven onderaan deze pagina hier onderaan de pagina
Tijdens een standaard lezing wordt begonnen met een korte inleiding waar in de basis genetica wordt uitgelegd. Dit is belangrijk omdat alles wat volgt met de basis verbonden is inclusief Mean Kinship, inteelt en diversiteit. Het verlies van diversiteit is het grootste probleem. We leggen elke lezing uit hoe de rassen zoveel diversiteit verloren hebben. Na de pauze laten we zien wat eraan te doen is en wat fokkers kunnen doen om tot resultaten te komen.
Indien u alle mogelijkheden wilt bespreken, gebruik het contactformulier om contact met ons op te nemen. Daarna kunnen we uw specifieke wensen bespreken en wat Pieter tijdens de lezing over uw ras kan vertellen. Vermeld dat uw interesse is in een lezing en in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Rashonden Populaties
Alleen inteelt voorkomen is niet alleen onvoldoende, het helpt de diversiteit helemaal niet! Het is schijnbaar-niet-logisch, maar alleen het vermijden van kruisen tussen naaste familieleden heeft GEEN invloed op inteelt op de lange termijn. De reden is dat inteelt een genetisch fenomeen is dat niet erfelijk is. Nakomelingen van ingeteelde ouders kunnen volledig geen-inteelt zijn als de ouders geen familie zijn. Om verlies van genetische diversiteit binnen de hele populatie te voorkomen, moet men verwantschap vermijden, of met andere woorden voorkomen dat het ras één (grote) familie wordt. Dit vereist kennis van de verwantschap die veel verder gaat dan afzonderlijke stamboom-documenten kunnen bieden. Om deze kennis van het ras te krijgen, moeten alle stambomen in een database worden gecombineerd. Deze vraag verdient een langer antwoord. U kunt een lezing organiseren of workshops om dit probleem uit te leggen? Veel fokkers begrijpen dit schijnbaar-niet-logisch concept na het volgen van onze lezingen.
De belangrijkste reden is dat de honden te genetisch verwant aan elkaar zijn geworden. De reden daarvoor is dat ze veel voorouders gemeen hebben. Ze zijn allemaal familie. Dat wordt veroorzaakt door de sterke selectie in het verleden. In elke generatie hebben enkele dieren veel bijgedragen aan de volgende generatie. En als we onze fokselectiemethoden niet veranderen, blijft dit gebeuren. Omdat elk dier een paar genetische ziekten draagt (ja, inclusief wij zelf), is het onvermijdelijk dat wanneer een paar dieren de genenpool domineren, hun ziekten zich ook zullen verspreiden. Het vervelende gevolg is dat deze ziekten dus dan vaker voorkomen! Steeds vaker zullen dragers worden gefokt. Dit resulteert in twee dezelfde recessieve defecte allelen in het nageslacht en dus zieke dieren. Het complete antwoord is een beetje ingewikkelder dan dit korte antwoord, maar dit is een belangrijk deel van de reden waarom rassen ziek worden.
Mean Kinship is een waarde per dier die de verwantschap of kinship van dit dier met de gehele huidige populatie van het ras aangeeft. Een lage Mean Kinship-waarde betekent dat het dier (relatief) geen relatie heeft en is daarom genetisch belangrijk. Mean Kinship als hulpmiddel is ontwikkeld en gebruikt binnen de dierentuinen om de diversiteit van bedreigde diersoorten te behouden. Mean Kinship is om vele redenen nog geschikter voor hondenrassen. Let op dat Mean Kinship zich richt op de diversiteit en dus de gezondheid voor het HELE ras, en niet op een specifiek nest.
Op dit moment wordt bijna niets gedaan om de genetische diversiteit binnen hondenrassen daadwerkelijk te handhaven of te vergroten. De belangrijkste reden is: je kunt niet uitzoeken welke honden meer bijdragen aan de genetische diversiteit van het ras als geheel. Dit is wat Mean Kinship met zich meebrengt: het identificeert honden die zullen helpen bij het handhaven van genetische diversiteit. Zonder Mean Kinship zou dit niet mogelijk zijn. Om een populatie divers te houden, moet je de hele populatie analyseren; je kunt niet alleen twee honden testen en verwachten te weten welke impact ze zullen hebben op de gehele populatie.
Diversiteit begint bij de founders van het ras. Die dieren hebben unieke genetische eigenschappen. Wanneer alle founder-genen in de populatie kunnen worden bewaard dan blijft de diversiteit beschikbaar. Daarom zijn de founders van een ras erg belangrijk om te identificeren. Maar ook wat blijft er nog genetisch over van die oorspronkelijke founders. Dogs Global kan dit berekenen aan de hand van complete datasets, die alle huidige honden in leven en al hun voorouders tot aan deze founders bevatten.
Rassen die niet deelnemen
Om de Mean Kinship en populatieanalyse betrouwbaar te maken, is het van het grootste belang dat we de volledige populatie in onze database hebben. Voor twee van de 10 rassen die we hebben geanalyseerd, is een belangrijk deel van de diversiteit van het ras te vinden in een ander land dan het land van oorsprong (de IJslandse herdershond en de Leonberger). Verder is het belangrijk om verbindingen tussen landen te hebben. Mean Kinship berekend op basis van onvolledige gegevens kan zelfs schadelijk zijn! wanneer deze wordt toegepast als foktechniek. Dogs Global zorgt ervoor dat de berekeningen correct worden uitgevoerd, gebaseerd op uitgebreide ervaring op het gebied van conservatie genetica en het kennen van de hondenwereld.
Een database-dump, excel-sheet of csv-bestand of iets dergelijks ... dat tenminste bevat: (1) Registratienummer (2) Naam van de hond (3) Registratienummer Vader (of uniek ID) (4) Registratienummer Moeder (of uniek ID) (5) Geboortedatum (of geboortejaar) voor de meeste honden, maar in ieder geval de honden van de afgelopen 15 jaar. Optioneel: (6) Geslacht (7) land van geboorte (8) land van staan (9) kleur (10) Alle andere interessante gegevens met betrekking tot de hond .. (bijvoorbeeld microchipnummer, titels, HD .. tweede registratienummer )
Bijna altijd is deze informatie ergens bekend. Voor de Nederlandse rassen zijn er foto kopieën van het stamboek beschikbaar gesteld door de Raad van Beheer en alle honden zijn handmatig ingevoerd. De beste manier is dan, om te beginnen met de oudste honden en door te werken tot de tijd dat digitale gegevens beschikbaar zijn. Op deze manier zijn de ouders van dit nest elke keer dat een nest wordt toegevoegd in de database aanwezig.
Je kunt altijd beginnen met een selecte groep mensen of rasverenigingen die niet de rasvereniging van het land van herkomst is. Hoewel dit de voorkeur heeft, is het niet absoluut noodzakelijk dat elke rasvereniging lid wordt. Het is essentieel om een volledige stamboom van de honden te hebben tot de huidige populatie, maar er zijn ook mogelijkheden om deze gegevens op andere manieren te verkrijgen. Dogs Global is niet in dienst van rasclubs, maar in dienst van het ras.
Beginnen met uw ras in Dogs Global hangt af van een belangrijke factor: een complete dataset van alle honden die nu leven en alle voorouders van de huidige populatie die hebben geleefd sinds de founders. Een tweede zeer belangrijke factor is de aanwezigheid van (een groep) mensen of rasverenigingen die bereid zijn om als rasbeheerder op te treden.
Waarom Dog Global
Het probleem waarmee honden worden geconfronteerd, kan niet worden opgelost met een ‘snelle oplossing’, zoals het vinden van de juiste DNA-marker of het voorkomen van inteelt. Bovendien zijn de meeste hondenrassen verdeeld over verschillende landen. Vaak worden die populaties als gescheiden beschouwd, maar dat zijn ze niet! Deze redenering is gevaarlijk voor de gezondheid van het gehele ras, zoals het importeren van ‘nieuwe’ honden zonder hun ware relatie te kennen met de honden die al in het land aanwezig zijn.
Als dit niet duidelijk is, moet u hier misschien niet zijn.
De wetenschap is duidelijk, de genenpool van bijna elk hondenras loopt snel leeg. Dit komt omdat standaard inteelt vermijden niets doet om genetisch verlies te stoppen (zie FAQ Honden ras populaties), Bovendien worden vaak alleen enkele generaties van de stamboom bekeken. Het managen van een ras met zo’n lage diversiteit en hoge inteelt vereist een expertise op het gebied van populatiegenetisch beheer die slechts enkele wetenschappers hebben. Deze kennis moet worden toegepast op hondenrassen om echte oplossingen te bieden voor het voortdurende verlies van diversiteit. Het Dogs Global-algoritme houdt rekening met alle generaties, zelfs terug tot de founders van het ras, en geeft je duidelijke fokopties. U kunt nu grip krijgen op de genetische gezondheid van uw hondenras.