Pelle

DK16718/2020
Denemarken
ReuGeboren in 2020
Vader: DK15947/2016 Sejlsigs Saxo (19)
Moeder: DK16283/2016 Heidrun (11)
Geboorte: 2020-08-18
Kleur: Tan met zwarte punten (charbonné)