Bessie

DK08988/2020
Denemarken
Teef1 jaar oud
Vader: DK08837/2016 Heimdal (9)
Moeder: DK18385/2015 Bjerregaards Rosa (13)
Geboren: 2020-05-05
Kleur: Tan met zwarte punten (charbonné)